Eerst het kruis,
dan Pasen

De zeven weken die aan het Paasfeest vooraf gaan, worden de lijdensweken genoemd.
In die weken denken we terug aan de tijd dat het leven van de Heere Jezus (geboren in de stal van Bethlehem), steeds moeilijker werd.

Toen Jezus mensen genas en verloste van demonische machten, toen was Hij ‘populair’. Wie wil niet graag beter worden?
En er was nog iets... In de tijd van Jezus, was Israël bezet door de Romeinen. Steeds meer mensen waren gaan denken dat Jezus door God gezonden was om hen te verlossen van de Romeinse bezetter. Toen Jezus op een dag op een jonge ezel naar Jeruzalem reisde, dachten velen: Nu gaat het gebeuren! Ze hadden Jezus met palmtakken begroet en Hem toegeroepen: “Hosanna, Hij is onze Koning!”
Maar toen Jezus niet overging tot het vormen van een bevrijdingsleger, keerden meerderen Hem de rug toe.

De godsdienstige leiders bleven in Jezus echter een groot gevaar zien. Hun verwachtingen over de beloofde Verlosser waren zó anders dan wat ze in Jezus zagen, dat ze in Jezus alleen maar een valse profeet konden zien... Iemand die moest sterven voordat het hele volk Hem achterna zou lopen.

Zo gebeurde het dat Jezus na een rechtspraak, die rammelde aan alle kanten, onder druk van de godsdienstige leiders en een door hen opgehitst volk, geheel onterecht stierf aan het kruis op Golgotha.

Maar... het geheim is, dat dit moest gebeuren. Jezus Zelf had het al meerdere keren gezegd. Alleen... daar wilde niemand van horen. Zelfs Zijn discipelen niet. Tóch ging Jezus door…
Hij hing daar plaatsvervangend voor u, jou en mij. Omdat wij God niet meer wilden en Hem los hadden gelaten... We onder invloed van leugens van Zijn vijand, gekozen hadden voor de dood in plaats van voor het leven met God.

Maar omdat God ons niet wilde overlaten aan ons zelf gekozen lot, hing Jezus aan het kruis. Om de straf te dragen die wij verdiend hebben, om zó de vloek te verbreken die wij over ons heen hebben gehaald. Hij, in onze plaats!

Sta daar eens bij stil… en zeg het de Heere maar gerust, “Ik vat het niet…, maar leer het mij begrijpen, geloven…”

Alleen, het bleef niet bij Jezus’ sterven. Er kwam een vervolg, het werd Pasen! Jezus stond op uit het graf en verbrak daarmee de boeien van de dood! Door Hem is er nieuw leven mogelijk. Een ieder die in Hem gelooft, zal leven, zelfs als hij of zij gestorven is.
Wij wensen u / jou een gezegende lijdenstijd die uitloopt op het heerlijke Paasfeest!

Uit de Bijbel:
Lees uit de Bijbel o.a. het Johannes evangelie hoofdstuk 12 t/m 21 en gebruik ook het ‘Neem en lees de Bijbel’ rooster op deze site.
Zie ook het boekje: 'De geboorte van Jezus, het nieuwe begin!'