vrede - vrijheid

De eerste en tweede wereldoorlog lijken voor velen heel ver weg. Maar voor hen die één of zelfs beide oorlogen hebben meegemaakt zal dat heel anders zijn.
Herinneringen, missen, vrede, vrijheid, wonden, littekens...
Wat heeft de herwonnen vrijheid ons gebracht? Bracht het ons echt vrede?
En als we nooit een oorlog meemaakten, wat is onze vrijheid? Wat is onze vrede?

Horizontaal en/of verticaal?
We leven in een land waarin het zelfbeschikkingsrecht hoogtij viert. Het autonoom leven en denken is norm geworden. Als je een ander maar geen kwaad doet...
Daarbij wordt alleen maar horizontaal gedacht. Als we onze daden en gedachten kunnen verantwoorden naar andere mensen toe, dan is het goed. Ook al denken zij er anders over.
Velen zijn de verticale dimensie in hun leven kwijtgeraakt. De mens is alles. Is ‘het hoogste’. In de oorlogstijd ontdekten veel mensen dat je hiermee vastloopt. Als de mens het ‘hoogste’ is, dan ziet het er wanhopig uit. Een woord, blijkt ‘geen woord’. En de mens blijkt in bepaalde gevallen gevaarlijker dan een beest.

‘Nood leert bidden’, is een bekend gezegde. Als je ontdekt dat het horizontale leven uitzichtloos is, dan ga je op zoek naar het verticale. Naar het ‘hogere’, naar God. De Schepper van hemel en aarde.
Zo liepen de kerken in oorlogstijd voller als de tijd ervoor. God werd aangeroepen in de nood; Hij werd gedankt voor troost in verdriet; Hij werd geprezen voor de bevrijding. En tot Hem werd gebeden om kracht voor de wederopbouw van land en volk.
Maar toen God nieuwe krachten gaf, en voorspoed... Toen hield het bidden bij velen op. Toen zaten de kerken steeds minder vol. Toen verdween het verticale leven steeds meer uit het leven van veel mensen. Er werd en wordt, ook in de politiek, steeds meer alleen horizontaal gedacht.

Hoe is dat bij u/jou?
Velen kennen het Engelenlied: ‘Ere zij God; Vrede op aarde'. De vrede met God heeft alles met de Heere Jezus te maken. Hij werd door God naar de aarde gezonden om de zonden van ons horizontale leven te verbreken, en ons terug te brengen bij onze Schepper.
In de Bijbel kun je bij Mattheüs 5, 6 en 7 de ‘Grondwet’ van het Koninkrijk van God lezen. Het gaat om waarden die niet voor ‘het even’ zijn, maar voor Eeuwig!
Het gaat om Vrede en Vrijheid waar je op aan kunt, en die vast en zeker zijn.