vroeger...

Niet alleen in de eenentwintigste eeuw zijn mensen op zoek naar rust. Alle eeuwen door hebben mensen een rustpunt gezocht ... en gevonden.

Onrustig is ons hart,
totdat het rust vindt in U, o God
- Augustinus, bisschop (354-430).

Rust mijn ziel, uw God is Koning,
heel de wereld Zijn gebied,
alles wisselt op Zijn wenken,
maar Hijzelf verandert niet.
- Kerklied uit de 18e eeuw.

Die mijns harten vrede zijt,
en de enig ware ruste,
reine bron van klare lusten,
zuiv're zon van zaligheid.
Laat mij willen en niet willen
wat Gij wilt en niet en wilt,
blijde gaande door het stille,
leven in Uw vree verstild.
Buiten U is niets dan strijd,
niets dan moeiten, niets dan zorgen.
Laat mij, in Uw rust geborgen,
slapen gaan in eeuwigheid.
- Jacqueline van der Waals (1868-1922).