dood is dood?

Bent u het eens met de stelling:
dood is dood?
De grote vraag is: hoe gaan we de dood in?

O, zegt u, mijn begrafenis is geregeld en ik heb een goede levensverzekering. Denkt u met deze dingen veilig te zijn ná de dood?
De Bijbel leert ons dat na het sterven het oordeel komt. Sterven is: God ontmoeten. Ieder mens moet rekenschap afleggen van zijn daden. Wie kan in dat oordeel bestaan voor God? Niemand, want al onze zonden klagen ons aan.

Er is een middel om het oordeel te ontgaan: de vrijspraak in het bloed van Jezus Christus. Want Gods eigen Zoon is gestorven aan het kruis, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan in de eeuwige dood, maar eeuwig zal leven.
Kent u die bevrijdende kracht van Jezus' bloed? Christus beloofde: wie in Mij gelooft zal leven, al ware Hij ook gestorven.

De beste levensverzekering is: in Christus geborgen zijn!
De garantie ligt op Golgotha. De prijs van de premie: bekeert u en gelooft het evangelie, zodat u eeuwig zult leven!