wat is de zin van mijn leven?

Weet u een antwoord op deze vraag?
Ieder mens vult zijn leven op zijn eigen manier. De n wil veel geld verdienen, de ander wil volop genieten, en een derde zoekt het in zijn gezondheid.
Maar aan alles komt eenmaal een einde! Daarom mist u veel, als deze dingen het doel van uw leven vormen. Maar wat kan dn de zin van mijn leven zijn?

Velen zien het niet meer zitten.
Inderdaad is ons leven door de zonde zinloos geworden.
Is dat misschien de leegte in uw leven? Dat u God kwijt bent? Dan kunt u telkens een nieuw levendoel zoeken, maar het leven krijgt pas weer zin als u God terug hebt. Dat kan alleen door Jezus Christus. Hij heeft ons in de Bijbel laten zien wie God is. Hij zoekt als een liefhebbende Vader verloren zondaren.
Bent u al gevonden door Hem?

Dan krijgt ons zinloze leven een nieuw doel met eeuwige waarde. Christus kennen is het leven; Hem dienen is zaligheid.