waarom ben ik geboren?

Hebt u zich dat ook wel eens afgevraagd?
De geboorte van een mens is een groot wonder! Het is een werk van God. De Bijbel zegt dat God de mens heeft gemaakt als een borduurwerk. God schiep ons naar Zijn beeld, dus goed! Maar door de zonde zijn wij het beeld van God kwijtgeraakt. Daarom worden wij mensen nu geboren om na vele of weinige jaren weer te sterven.

Er is nog een andere geboorte!
Dat is een geboorte niet uit eens mens, maar uit God. Dat is het opnieuw-geboren-worden door de Heilige Geest. Deze geboorte is k een groot wonder! Dan vernieuwt God ons leven naar het beeld van Jezus Christus. Want Jezus werd geboren om te sterven. Immers: "Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga maar eeuwig leven hebbe" (uit de Bijbel: Johannes 3 vers 16).

Jezus Christus heeft gezegd: u moet wederom geboren worden. Want als de mens niet geboren wordt door de Heilige Geest, dan zal hij het Koninkrijk van God niet zien.

Kent u deze geboorte?