Wordt vervolgd...

De namen van de verschillende feesten zullen u wel bekend zijn. Als deze dagen op de kalender staan, betekent het in het algemeen: een vrije dag of een lang weekend. Maar wat is de betekenis van deze feesten?

Als we afgaan op de advertenties van winkels, restaurants en recreatiebedrijven, dan lijkt het om eten en uitgaan te gaan. Als we de Bijbel lezen, ontdekken we dat het om veel hogere en diepere ‘dingen’ gaat. Het gaat om God, Die om mensen geeft! En dat is bijzonder... Want is het niet de praktijk van alle dag dat veel mensen het liefst ‘zelf god zijn’? En dat ze het bestaan van de levende God ontkennen, met welke argumenten dan ook?

De Bijbel getuigt van de levende God. Hij gaf Zijn dienstknechten de opdracht om Zijn daden en woorden op te schrijven zodat alle mensen Zijn roepstem zouden horen, en Zijn reddingsboei zouden vastgrijpen.

De Bijbel vertelt ons dat hemel en aarde, planten, dieren en mensen niet toevallig zijn ontstaan. God, de Heere, schiep het allemaal. De Bijbel vertelt ons van Vrede, Leven en Blijdschap tussen God en mens, en tussen alles wat leeft. Totdat...

Totdat de mens ging luisteren naar de stem van een van God afgevallen engel en hierdoor ging twijfelen aan de Goedheid van hun God en Schepper. De twijfel bracht de mens tot ongehoorzaamheid. Een zwakke term voor een funeste daad waar we vandaag de dag nog steeds de gevolgen van ondervinden.

Door deze ongehoorzaamheid trok de mens de vloek van dood, vijandschap, ziekte en duisternis over zich heen. Geen mens die die vloek verbreken kan. Maar God liet de mens niet over aan zichzelf. En evenmin aan de macht van Zijn vijand, de duivel. God kon de vloek verbreken door ... Zijn Zoon mens te laten worden om onze straf te dragen!

  • Dat is Kerst. Gods Zoon werd als mens geboren. Hij riep de mensen op tot bekering. Tot het zoeken van het Koninkrijk van God, dat niet voorbij gaat.
  • Een mens kan dit Koninkrijk binnen gaan door Jezus, die de straf van onze zonden droeg toen Hij op Goede Vrijdag stierf aan het kruis op Golgotha.
  • Op Pasen stond Hij op uit de dood. Daardoor is de dood, voor wie in Jezus gelooft, de doorgang tot het Eeuwige Leven!
  • Veertig dagen na Pasen ging Jezus terug naar de hemel.
  • En tien dagen daarna werd het Pinksterfeest. De Heilige Geest werd aan de mensen gegeven om de Weg van God te leren zien en te gaan. Een belangrijk middel dat Hij daarbij gebruikt is de Bijbel.

Als je de Bijbel leest, ontdek je dat er nog één feest wacht. De terugkomst van Jezus. Spotters zeggen dat dit nooit gebeuren zal. In de Bijbel lezen we dat God nog wacht. Waarom? Omdat Hij niet wil dat mensen verloren gaan. maar dat zij zich bekeren en eeuwig leven! (2 Petrus 3 vers 1-18).